TEAM BUILDING

 

 

     Najpopularniejsza i najbardziej skuteczna forma integracji. Polegająca na wzmacnianiu relacji i społecznych więzi zespołowych oraz poprawiają efektywności zespołu. Zajęcia mają formę interaktywnych zadań, eksperymentów, ćwiczeń lub warsztatów zespołowych zorientowanych na współpracę w realnym działaniu. Podczas zajęć uczestnicy wzajemnie poznają swoje mocne i słabe strony, definiują wzajemne role zespołowe oraz uczą się pracy i komunikacji w zespole. Warsztaty team building’owe pomagają zrozumieć i nazwać problemy, które przeszkadzają nam rozwinąć skrzydła. Żyjemy w społeczeństwie o charakterze indywidualistycznym, lecz na co dzień pracujemy na sukces marki czy produktu w zespołach, wspólnie z innymi. Jak pogodzić te dwa bieguny? Z pomocą przychodzą nam zajęcia team building. Zadania są prowadzone przez wykwalifikowanego coacha i pokazują nam błędy i niedopatrzenia, które wpływają na jakość życia prywatnego i zawodowego. Przekłada się to bezpośrednio na jakość naszych działań i decyzji. Straty, jakie może generować niewspółpracujący lub niewierzący w siebie pracownik, często liczy się nie tylko w pieniądzach, ale przekładają się na ogólne powodzenie i przyszłość danego projektu, czy marki. Zajęcia dopasowywane są indywidualnie do każdej grupy. Wyłaniamy dzięki nim cechy osobowości, a następnie przedstawiamy je uczestnikom w konstruktywny i motywujący do działania sposób. W wachlarzu zajęć posiadamy zarówno warsztaty outdoorowe jak i indoorowe.

 

Najistotniejsze elementy team buildingu:

 • budowanie zespołu z pracowników, którzy dopiero się poznają
 • nazwanie, zrozumienie i rozwiązywanie problemów osobistych wpływających na pracę w grupie
 • integracja i kreowanie relacji między dwoma zespołami (działami)
 • utrzymanie i podnoszenie efektywności zespołu
 • odkrywanie nowych umiejętności oraz talentów
 • rozwiązywanie istniejących już problemów i konfliktów

 

Cele team buildingu:

 • dopasowanie celów i oczekiwań kadry menedżerskiej oraz członków zespołu
 • poznanie tajników przewodzenia w zespole
 • wypracowanie satysfakcji z przynależności do zespołu
 • zrozumienie na czym polega współpraca i zaufanie
 • skuteczne pokonywanie problemów wewnętrznych i zewnętrznych
 • dokonanie diagnozy własnej i twojego zespołu
 • umiejętność podziału ról w zespole
 • dobra zabawa