Polityka prywatności zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Strona radsas-fun.pl używa plików cookies w celach statystycznych oraz dla zwiększenia  Państwa wygody poruszania się po stronie. Pliki cookies to niewielkie pliki wysyłane do urządzenia, z którego korzysta użytkownik łączący się z Internetem (komputer, tablet, smartfon…) i wchodzący na stronę www.radsas-fun.pl Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę strony Internetowej, z której pochodzą. Ustawienia dotyczące plików cookies można zmienić w przeglądarce Internetowej. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację polityki dotyczącej cookies strony radsas-fun.pl

Administratorem danych osobowych jest firma Radsas Fun Radosław Sąsiadek ul.Piolotów 19f/8 80-460 Gdańsk

W celu otrzymania oferty, utworzenia oraz podpisania umowy o przedmiocie świadczenia usług turystycznych, a następnie w celu należytego wykonania usług pobieramy od Państwa następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz inne potrzebne do wykonania usługi dane osoby zgłaszającej rezerwację. Pobieramy również dane uczestnika, takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu ora inne potrzebne do wykonania usługi dane uczestnika. Dane te będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit.b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. (RODO), tj. jako dane, które są niezbędne do wykonania umowy oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. Dane będą również przetwarzane do informowania klientów o nowych produktach i usługach firmy.

Wyżej opisane dane osobowe przetwarzane będą przez nas nie dłużej niż przez 6 lat od dnia zawarcia umowy, a to w szczególności ze względu na ciążące na organizatorze (firmie Radsas Fun) obowiązki z zakresu prawa podatkowego. Podanie danych jest niezbędne do zawarcie umowy. Nie wyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości wykonania usługi.

Dane mogą zostać przekazane do podmiotów współpracujących z firmą Radsas Fun w zakresie obsługi księgowej, podatkowej, prawnej oraz w calach turystycznych i nadzoru turystycznego.

Pliki cookies zastosowane zostały w celu prawidłowego funkcjonowania strony www.radsas-fun.pl. Są one niezbędne do celów statystycznych jak również do dostosowania oferty do użytkowników, treści reklam, zapisują automatycznie adres IP użytkownika. Dane te przetwarzane są na podstawie art.6 ust. 1 lit.f) RODO. Użytkownik w całości kontroluje możliwość zapisu cookies w ustawieniach przeglądarki. Dane są przetwarzane do wyraźnego sprzeciwu.

Wszystkie inne dane osobowe, które nie zostały wymienione powyżej, przetwarzane będą wyłącznie na podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, które były przetwarzane przed jej cofnięciem.

Użytkownik (klient) w każdej chwili może mieć dostęp do swoich danych osobowych, uzupełnić je, sprostować lub zażądać usunięcia. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem kontakt@radsas-fun.pl

Istnieje możliwość wniesienia skarg do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.